Casament fotògraf Filmador a Bielefeld Guido les Noces d’elecció

No vull només disparar, jo vull ser com un bonic record en forma de úniques fotos que casament fotoperiodisme pot tenir en les seves mans Aquesta és l’única manera de retratar ets com ets, i per tant correctament registre el dia del document com a l’únic retrat de vostè Vaig fer-ho també a nivell regional, no només a Florència i de l’Est, però també he arribat a on es va a casar, o em voleu fer fotografies de tota Itàlia i Europa, o a les Noces de tot el món