Aquest diccionari francès-àrab (de forma gratuïta), amb traducció a la fonètica, conté més de dues paraules en el seu lèxic wiki actualitzen amb freqüència.

El diccionari després de trobar totes les possibles equivalents.

Notes: Algunes paraules en francès es pot traduir en una o diverses paraules en àrab

De fet, l’àrab, la llengua de ser rica, la traducció del diccionari reflecteix els matisos possibles de la mateixa paraula. La fonètica (també va assenyalar tres) representa un so, que comença en el profund de la gola, i que té una pronunciació inexistent en francès.

Les set en fonètica correspon a una h molt caducat

About